Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpNghị quyết của đại hộiCông bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự

Ngày 04/06/2024 lúc 06:02 chiều

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự :

Biên bản họp HĐQT :

Thông báo thay đổi nhân sự :

 

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông :

Download File PDF :

BIEN_BAN_ĐHĐCĐ_2024

BB Kiểm tra tư cách CĐ

TB thay đổi nhân sự1

TB thay đổi nhân sự2

TB thay đổi nhân sự3

TB thay đổi nhân sự4

TB thay đổi nhân sự5

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông :  http://capnuocthanhhoa.vn/nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/