Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủGiới thiệuLịch sử phát triểnĐầu tư hệ thống cấp nước qua các giai đoạn

Đầu tư hệ thống cấp nước qua các giai đoạn

Ngày 02/12/2015 lúc 03:18 chiều

Về đầu tư hệ thống cấp nước

– Giai đoạn 1931-1953 ngày đầu thành lập, tổng công suất chỉ đạt 500 m3­­/ngày đêm,   nguồn nước chỉ cung cấp cho các cơ quan thuộc Pháp và một số tư thương. Tuy cơ sở vật chất ban đầu còn thiếu, công suất khai thác thấp nhưng đây là những khởi đầu quan trọng cho sự phát triển.

– Giai đoạn 1961-1965 nhà máy tiếp tục được đầu tư mở rộng nâng công suất lên 2.900m3/ngày đêm.

– Những năm 1965-1972 do chiến tranh phá hoại Miền Bắc của Mỹ, nhiều công trình của nhà máy bị hư hỏng nặng, công suất nhà máy giảm nghiêm trọng, có thời điểm chỉ đạt 410m3/ngày đêm.

– Từ năm 1973-1975, chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ chấm dứt, sản xuất và đời sống của nhân dân được phục hồi, nhà máy khôi phục và hoạt động trở lại công suất nâng lên đạt 2.500m3/ngày đêm.

– Ngày 02 tháng 10 năm 1976 thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật đầu tư mở rộng nâng cấp công suất Nhà máy nước Thanh Hóa lên 20.000m3/ngày đêm, theo hệ thống lọc nhanh.

– Ngày 01 tháng 7 năm 1995 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 383/TTg phê duyệt dự án đầu tư cấp nước và vệ sinh cho 06 thành phố và thị xã trong đó có Dự án cấp nước và vệ sinh Thanh Hóa – Sầm Sơn bằng nguồn vốn vay ABD; tổng vốn đầu tư là 16,4 triệu USD.

Nhiệm vụ của dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Mật Sơn công suất 20.000 m3/ngày đêm; Xây dựng mới Nhà máy nước Hàm Rồng với công suất 50.000 m3/ngày đêm, trước mắt đầu tư đợt 1 công suất 10.000 m3/ngày đêm, nguồn nước lấy từ sông Chu; Trạm bơm tăng áp Quảng Hưng công suất 23.000 m3/ngày đêm và xây mới mạng lưới đường ống, trong đó có 64km đường ống cấp I dường kính từ 200-600mm; 85km đường ống cấp II đường kính từ 100-150mm. Hệ thống mạng đường ống cấp nước đáp ứng được yêu cầu chuyển tải và phân phối cấp nước khi công suất Nhà máy đạt 100.000 m3/ngày đêm.

– Từ năm 2001 đến nay công ty đã tiếp nhận và trực tiếp quản lý, phục vụ cấp nước cho các thị xã và khu đô thị:

+ Ngày 13/3/2001 tiếp nhận Dự án đầu tư Nhà máy nước Bỉm Sơn, công suất 7.500m3/ngày đêm và được cải tạo nâng công suất lên 10.000 m3/ngày đêm;

+ Ngày 25/12/2001 tiếp nhận hệ thống cấp nước thị trấn Bút Sơn, công suất 750m3/ngày đêm;

+ Ngày 29/01/2008 tiếp nhận hệ thống cấp nước thị trấn Quảng Xương, công suất 1.000m3/ngày đêm;

+ Ngày 16/12/2008 tiếp nhận hệ thống cấp nước thị trấn Rừng Thông, công suất 5.000m3/ngày đêm;

+ Ngày 21/12/2009 tiếp nhận hệ thống cấp nước huyện Tĩnh Gia, công suất 700m3/ngày đêm;

+ Ngày 11/11/2011 tiếp nhận hệ thống cấp nước thị trấn Ngọc Lặc, công suất 1.200 m3/ngày đêm;

+ Ngày 02/10/2010 tiếp nhận hệ thống cấp nước huyện Triệu Sơn, công suất 1.200 m3/ngày đêm;

+ Ngày 23/05/2011 tiếp nhận hệ thống cấp nước Cẩm Thủy, công suất 700m3/ngày đêm;

Trải qua 84 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng phát triển, so với ngày đầu thành lập: Tổng công suất thiết kế các nguồn nước đạt 107.950m3/ngđ tăng 215,9 lần; Số khách hàng 121.576 hộ tăng 81,05 lần; Sản lượng tiêu thụ năm 2015 đạt 22,67 triệu m3 tăng 155,27 lần; Doanh thu ước đạt 190 tỷ đồng. Độ phủ cấp nước đô thị đạt 92,63% tăng 7,7 lần.