Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳ
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

  Ngày 20/04/2024 lúc 11:44 sángCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Download file PDF tại đây : BC tài chính QI năm 2024

 • Báo cáo thường niên công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2023 Báo cáo thường niên công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2023

  Ngày 13/03/2024 lúc 03:36 chiềuBáo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa toàn bộ năm 2023 bao gồm  : Thông tin chung Tình hình hoạt động của năm Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty Quản trị công ty Báo cáo tài chính Download…

 • Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2023 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2023

  Ngày 11/03/2024 lúc 06:14 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Link download BCTC năm 2023 : CBTT_BCTC_nam2023 Link download giải trình lợi nhuận BCTC 2023 : giai_trinh_loi_nhuan_BCTC_nam2023

 • Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2023 Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2023

  Ngày 20/01/2024 lúc 05:35 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Link download Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023  : CBTT_BCTC_Q4_2023 Link download giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 : CBTT_GIAI_TRINH_BCTC_Q4_2023

 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

  Ngày 16/01/2024 lúc 04:34 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 Link download file PDF  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 : CBTT_BCTHQTCT_2023_ban_cong_bo

 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

  Ngày 19/10/2023 lúc 04:22 chiềuCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Download file PDF tại đây : Báo cáo tài chính quý III năm 2023.signed

 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

  Ngày 08/08/2023 lúc 08:41 sángCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Download File PDF đã ký số tại đây: BCTC 8.8.signed

 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

  Ngày 19/07/2023 lúc 04:23 chiềuCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Download file PDF tại đây : CBTT_BCTC_QUY2_2023_chuan

 • Tình hình quản trị công ty bán niên 2023 Tình hình quản trị công ty bán niên 2023

  Ngày 18/07/2023 lúc 02:46 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh hóa báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc chi trả cổ tức năm 2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc chi trả cổ tức năm 2022

  Ngày 12/06/2023 lúc 03:06 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc chi trả cổ tức năm 2022