Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpTài liệu ĐHCĐ
  • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

    Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Quyết định : Triệu tập Hội nghị Đại…

  • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

    Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 06/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 04/04/2017 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017  Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Quyết định : Triệu tập Hội nghị Đại…

  • Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ nhất

    – Thời gian : Bắt đầu vào hội 7h30 ngày 18 tháng 5 năm 2016. – Địa điểm : Hội trường tầng 4, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Thành phần tham dự đại hội : Ông Lê Sỹ Len, thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có…