Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpTài liệu ĐHCĐ
 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ quyết định số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 25/8/2019 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh…

 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

  Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Quyết định : Triệu tập Hội nghị Đại…

 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

  Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 06/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Căn cứ biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 04/04/2017 về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017  Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa. Quyết định : Triệu tập Hội nghị Đại…

 • Biên bản Đại hội cổ đông lần thứ nhất

  – Thời gian : Bắt đầu vào hội 7h30 ngày 18 tháng 5 năm 2016. – Địa điểm : Hội trường tầng 4, Công ty Cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Thành phần tham dự đại hội : Ông Lê Sỹ Len, thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có…