➥Trang chủVăn bản
Văn bản Trích yếu CQ ban hành Ngày ban hành Tải về
Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017

Giám đốc công ty . 20/04/2017 Tải về
Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá (P.2)

Ngày 05/04/2017 lúc 04:04 chiều

Chủ tịch công ty . 09/06/2016 Tải về
Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá (P.1)

Ngày 05/04/2017 lúc 03:58 chiều

Chủ tịch công ty . 09/06/2016 Tải về
Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng chính phủ . 20/11/2016 Tải về
Nghị định số 60/2016/NĐ-CP

Nghị định số 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Chính phủ . 01/07/2016 Tải về
Nghị định 53/2016/NĐ-CP

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn gốp chi phối của Nhà nước

Chính phủ . 13/06/2016 Tải về
Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Bộ LĐ - TBXH . 01/09/2016 Tải về
Nghị định 67/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Chính phủ . 10/09/2012 Tải về
Nghị định 60/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chính phủ . 19/06/2013 Tải về
Quyết định số 5198/QĐ-UBND

Điều chỉnh giá bán nước sạch do công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa cung cấp. Áp dụng bắt đầu ngày 01/01/2016

UBND Tỉnh . 10/12/2015 Tải về