➥Trang chủVăn bảnTài chính kế toán
Văn bản Trích yếu CQ ban hành Ngày ban hành Tải về
Quyết định số 5198/QĐ-UBND

Điều chỉnh giá bán nước sạch do công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa cung cấp. Áp dụng bắt đầu ngày 01/01/2016

UBND Tỉnh . 10/12/2015 Tải về
Quyết định số 2132/2014/QĐ-UBND

Điều chỉnh giá bán nước sạch do công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa cung cấp

UBND Tỉnh . 08/07/2014 Tải về
Thông tư số 88/2012/TT-BTC

Thông tư về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Bộ Tài chính . 15/05/2012 Tải về
Thông tư số 75/2012/TTLT

Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

Liên bộ . 15/05/2012 Tải về
Nghị định số 87/2015/NĐ-CP

Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Chính phủ . 06/10/2015 Tải về