Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳBáo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024

  Ngày 20/04/2024 lúc 11:44 sángCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 Download file PDF tại đây : BC tài chính QI năm 2024

 • Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2023 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2023

  Ngày 11/03/2024 lúc 06:14 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. Link download BCTC năm 2023 : CBTT_BCTC_nam2023 Link download giải trình lợi nhuận BCTC 2023 : giai_trinh_loi_nhuan_BCTC_nam2023

 • Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2023 Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2023

  Ngày 20/01/2024 lúc 05:35 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 Link download Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023  : CBTT_BCTC_Q4_2023 Link download giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 : CBTT_GIAI_TRINH_BCTC_Q4_2023

 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

  Ngày 19/10/2023 lúc 04:22 chiềuCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 Download file PDF tại đây : Báo cáo tài chính quý III năm 2023.signed

 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

  Ngày 08/08/2023 lúc 08:41 sángCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Download File PDF đã ký số tại đây: BCTC 8.8.signed

 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

  Ngày 19/07/2023 lúc 04:23 chiềuCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Download file PDF tại đây : CBTT_BCTC_QUY2_2023_chuan

 • Hợp đồng kiểm toán năm 2023 Hợp đồng kiểm toán năm 2023

  Ngày 29/05/2023 lúc 09:42 sáng   Download file PDF tại đây : CBTT_hop_dong_kiem_toan

 • Báo cáo tài chính quý 1 và giải trình BCTC quý 1 năm 2023 Báo cáo tài chính quý 1 và giải trình BCTC quý 1 năm 2023

  Ngày 19/04/2023 lúc 04:10 chiềuCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 Link download file PDF : CBTT_BCTC_QUY1_2023_chuan

 • Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

  Ngày 01/03/2023 lúc 09:36 chiềuCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Download file pdf tại đây : CBTT_BCTC_NAM_2022

 • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022

  Ngày 17/01/2023 lúc 11:01 chiềuCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Download file PDF tại đây : CBTT_BCTC_Q4_NAM2022_chuan