Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳBáo cáo tài chính
 • Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2021   Download File PDF : CBTT_giai_trinh_BCTC_ban_nien_2021

 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét Báo cáo của ban Tổng giám đốc Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ Download File PDF…

 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý II năm 2021 Link download File PDF CBTT_BCTC_quy2_2021

 • Hợp đồng kiểm toán năm 2021 Hợp đồng kiểm toán năm 2021

  Download file PDF tại đây : CBTT_hop_dong_kiem_toan

 • Báo cáo tài chính quý 1 và giải trình BCTC quý 1 năm 2021 Báo cáo tài chính quý 1 và giải trình BCTC quý 1 năm 2021

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 Link download Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 : CBTT_BCTC_QuyI_2021 Link download giải trình báo cáo tài chính Quý I năm 2021 : CBTT_giai_trinh_BCTC_QuyI_2021

 • Báo cáo tài chính năm 2020 và giải trình BCTC năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 và giải trình BCTC năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính năm 2020 Link download báo cáo tài chính năm 2020 : CBTT_BCTC_nam_2020 Link download giải trình báo cáo tài chính năm 2020 : CBTT_giai_trinh_BCTC_nam_2020

 • Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2020 Báo cáo tài chính quý 4 và giải trình BCTC quý 4 năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 Link download báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 : BCTC_QUY4_2020 Link download giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 : GIAI_TRINH_BCTC_QUY4_2020

 • Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 3 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020 Link download báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 : CBTT_BCTC_qui3_2020 Link download giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 : CBTT_BCTC_qui3_2020

 • Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2020 Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2020 Link download : BCTC_ban_nien_2020 Link download file giải trình BCTC bán niên : giai_trinh_BCTC_6_thang_dau_nam_2020

 • Báo cáo tài chính quý II năm 2020 và giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2020 Báo cáo tài chính quý II năm 2020 và giải trình báo cáo tài chính quý II năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 2 và giải trình BCTC quý 2 năm 2020 Link download File PDF BCTC quý 2 năm 2020 đã được kí số : CBTT_BCTC_qui2_2020 Link download file Giải trình BCTC quý 2 năm 2020 : giai_trinh_BCTC_qui2_2020