Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳBáo cáo thường niênNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 04/06/2024 lúc 06:00 chiều

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa công bố thông tin, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024

Nghị quyết của HĐQT

 

Download file PDF tại đây :

NQHDQT_NLQNB :CBTT_NQHĐQT_NLQNB

Nghị quyết của HĐQT :

NQ HĐQT

Nghị quyết của ĐHĐCĐ :

Part 1: CBTT_NQ_ĐHĐCĐ_2024_p1

Part 2 : CBTT_NQ_ĐHĐCĐ_2024_p2