Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngCông đoàn
  • Huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC & CNCH tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa Huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC & CNCH tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

    Ngày 20/12/2022 lúc 10:45 sángHuấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC & CNCH cho Ban chỉ huy cơ sở và đội viên tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa Thực hiện kế hoạch ngày 06/12/2022 của Ban PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất về việc huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC & CNCH cho Ban chỉ huy cơ sở, Tổ xung…

  • Hoạt động văn hóa – thể thao Hoạt động văn hóa – thể thao

    Ngày 04/03/2016 lúc 09:11 sángCông ty TNHH Một thành viên cấp nước Thanh Hóa với công tác chăm lo đời sống đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ. Với sự quan tâm của Ban lãnh đạo công ty, Ban chấp hành Công đoàn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa ngày càng phát triển và nhân rộng…

  • Công đoàn khóa X – nhiệm kỳ 2014 – 2019 Công đoàn khóa X – nhiệm kỳ 2014 – 2019

    Ngày 03/03/2016 lúc 11:02 sángCÔNG ĐOÀN CÔNG TY CẤP NƯỚC THANH HÓA   A – CƠ CẤU TỔ CHỨC Công đoàn công ty cấp nước Thanh Hóa trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa.Công đoàn công ty có 16 công đoàn bộ phận thuộc các Phòng, Ban và các Chi nhánh trong công ty. Cơ cấu tổ chức: Công đoàn CS  khóa X – nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau: Ủy viên Ban chấp hành…