Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO – Mã chứng khoán : THN 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn – Phường Đông…

Đổi mới doanh nghiệp

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 3 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2020 Link download báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 : CBTT_BCTC_qui3_2020 Link download giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 : CBTT_BCTC_qui3_2020