Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn -…

Đổi mới doanh nghiệp

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa thông báo đấu giá cổ phần. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh…