Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn -…

Đổi mới doanh nghiệp

Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2019 bao gồm  : Thông tin chung Tình hình hoạt động của năm Báo cáo tài chính Link download file PDF : Part 1: Bao_cao_thuong_nien_nam_2019_part1 Part 2:Bao_cao_thuong_nien_nam_2019_part2