Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Ngày 13/10/2016 lúc 08:09 sáng 1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO – Mã chứng khoán : THN 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn – Phường Đông…

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Ngày 01/03/2023 lúc 09:36 chiềuCông ty cổ phần cấp nước kính gửi báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 Download file pdf tại đây : CBTT_BCTC_NAM_2022

HOẠT ĐỘNG

Huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC & CNCH tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa Huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC & CNCH tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Ngày 20/12/2022 lúc 10:45 sángHuấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC & CNCH cho Ban chỉ huy cơ sở và đội viên tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa Thực hiện kế hoạch ngày 06/12/2022 của Ban PCCC, CNCH và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất về việc huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ PCCC…