Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn -…

Đổi mới doanh nghiệp

Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2019 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2019

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Kết thúc ngày 31/12/2019 Link download báo cáo tài chính năm 2019 : BCTC_nam_2019 Link download giải trình báo cáo tái chính 2019 : Giai_trinh_BCTC_nam_2019