Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

1. Tên Công ty – Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA – Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY – Tên viết tắt : THAWACO 2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn -…

Đổi mới doanh nghiệp

Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý III – 2019 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý III – 2019

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Quyết toán tài chính quý 3 – 2019 Link download báo cáo tài chính quý 3: BCTC_quy3_2019 Link download giải trình báo cáo tc quý 3 : giai_trinh_bctc_quy3_2019