➥Trang chủVăn bảnLao động - Tiền lương
Văn bản Trích yếu CQ ban hành Ngày ban hành Tải về
Nghị định 53/2016/NĐ-CP

Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn gốp chi phối của Nhà nước

Chính phủ . 13/06/2016 Tải về
Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước

Bộ LĐ - TBXH . 01/09/2016 Tải về
Nghị định 60/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Chính phủ . 19/06/2013 Tải về