➥Trang chủVăn bảnLĩnh vực cấp nước
Văn bản Trích yếu CQ ban hành Ngày ban hành Tải về
Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá (P.2)

Ngày 05/04/2017 lúc 04:04 chiều

Chủ tịch công ty . 09/06/2016 Tải về
Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá (P.1)

Ngày 05/04/2017 lúc 03:58 chiều

Chủ tịch công ty . 09/06/2016 Tải về
Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng chính phủ . 20/11/2016 Tải về
Nghị định 67/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Chính phủ . 10/09/2012 Tải về