Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngCông đoànCông đoàn khóa X – nhiệm kỳ 2014 – 2019

Công đoàn khóa X – nhiệm kỳ 2014 – 2019

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CẤP NƯỚC THANH HÓA

 

A – CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công đoàn công ty cấp nước Thanh Hóa trực thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa.Công đoàn công ty có 16 công đoàn bộ phận thuộc các Phòng, Ban và các Chi nhánh trong công ty.

Cơ cấu tổ chức: Công đoàn CS  khóa X – nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

 1. Ủy viên Ban chấp hành : 15 đồng chí
 

1.    Lê Văn Quý

2.    Lê Sỹ Bảo

3.    Lê Văn Sơn

4.    Lê Văn Hùng

5.    Lê Thị Hà

6.    Nguyễn Thị Oanh

7.    Nguyễn Văn Hải

8.    Nguyễn Hồng Ngọc

 

 

9.        Lê Hoàng

10.      Lê Quang Kiên

11.      Lưu Ngọc Dũng

12.      Hoàng Văn Khang

13.      Nguyễn Văn Quang

14.      Vũ Văn Hà

15.     Trương Sỹ Hóa

 1. Ủy viên Ban thường vụ – Chức danh
  1. Lê Văn Quý                            Chức vụ: Chủ tịch
  2. Lê Sỹ Bảo                               Chức vụ: Phó Chủ tịch
  3. Lê Văn Sơn                            Chức vụ: UV Ban thường vụ
 • Ủy Ban kiểm tra
  1. Lê Văn Hùng                         Chức vụ: Chủ nhiệm UB
  2. Lê Thị Hà                               Chức vụ: Ủy viên
  3. Phạm Thị Hương                  Chức vụ: Ủy viên
  4. Lê Hoàng                               Chức vụ: Ủy viên
  5. Vũ Văn Hà                             Chức vụ: Ủy viên

BCHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước:

 1. Phối hợp với giám đốc thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức đại hội công nhân viên chức; đại diện cho tập thể lao động xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng điều lệ hoạt động, các nội quy, quy chế, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng, ký kết quy chế phối hợp hoạt động với giám đốc doanh nghiệp.
 2. Tập hợp yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của CNVCLĐ; tổ chức, xây dựng, thực hiện thông tin hai chiều, tổ chức đối thoại giữa người lao động và giám đốc doanh nghiệp; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của CNVCLĐ; tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, khi khó khăn, hoạn nạn và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn các tệ nạn xã hội.
 3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Công đoàn, CNVCLĐ; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở, tổ chức và lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật; phát động, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong doanh nghiệp.
 4. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nghĩa vụ của người lao động; vận động người lao động chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả công việc do giám đốc doanh nghiệp phân công.
 5. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

C- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

C- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

– Liên tục từ năm 2005 đến nay đều đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc

– Năm 2010: Được Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam tặng Cờ thi đua

Năm 2011: Được tặng Bằng khen của LĐLĐ Thanh Hóa

– Năm 2012: Được Cụng đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa cụng nhận đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc năm 2012 số 14/QĐ-CĐXD ngày 21/01/2013

– Năm 2013: Được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen tại Quyết định số 26/QĐ – TLĐ ngày 07/01/2014

– Năm 2014:

+ Được Bộ xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam Tặng Bằng chứng nhận : Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành XD năm 2014  tại QĐ số 104/QĐ-BXD ngày 26/01/2015

+ Được Liên đoàn Lao động Thanh Hóa tặng Bằng khen tại Quyết định số 21/QĐ – LĐLĐ ngày 12/01/2015 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào: “ Văn hóa thể dục thể thao “ năm 2014.

+ Được Công đoàn nghành Xây dựng Thanh Hóa công nhận đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc năm 2014 số 01/QĐ-CĐXD ngày 08/01/2015

 – Năm 2015:

+ Được Bộ xây dựng và Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam Tặng Bằng chứng nhận : Đơn vị tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành XD năm  2015  tại QĐ số 149/QĐ-BXD ngày 22/02/2016

+ Được Liên đoàn Lao động Thanh Hỳa tặng Cờ thi đua tại Quyết định số 08/QĐ – LĐLĐ ngày 07/01/2016 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào: “ Văn hóa thể thao ” năm 2015.

+ Được Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa cụng nhận đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc năm 2015 số 03/QĐ-CĐXD ngày 06/01/2016