Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpTài liệu ĐHCĐThông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Ngày 13/05/2024 lúc 01:38 chiều

Công ty cổ phần cấp nước kính gửi thư mời và tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Download file pdf tài liệu tại đây :
Part 1: DHCD_phan1

Part 2: DHCD_phan2

Part 3: CBTT_tai_lieu_DHCD_phan3