Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...

Chi nhánh đồng hồ

Ngày 02/12/2015 lúc 08:51 sáng

CHI NHÁNH ĐỒNG HỒ NƯỚC

Địa chỉ : 99 Mật Sơn, Phường Đông Vệ – Thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại : 0373. 723251

Giám đốc chi nhánh : Nguyễn Tam Châu.

Chi nhánh Đồng hồ là đơn vị trực thuộc hoạt động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Công ty. Chi nhánh Đồng hồ là đơn vị thuộc khối kỹ thuật trong cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa có những chức năng chính như sau :

– Tham mưu cho Giám đốc công ty thực hiện các quy định của Nhà nước về luật đo lường.

– Bảo dưỡng, sửa chữa các chủng loại đồng hồ.

– Kiểm định đồng hồ đo nước theo các quy định hiện hành.

– Thực hiện yêu cầu kiểm định phương tiện đo của khách hàng trừ trường hợp bất khả kháng.

– Kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường theo quy định uỷ quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

– Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống kiểm định phương tiện đo theo đúng quy định đo lường.

– Theo dõi, giám sát, kiểm tra tình hình quản lý đồng hồ trên địa bàn quản lý của Công ty, đánh giá việc thực hiện các quy định trong quản lý đồng hồ nước, báo cáo đề xuất biện pháp quản lý cung ứng đồng hồ nước.

1 số hình ảnh hoạt động và cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh Đồng hồ

DSC_5095

DSC_5092

Dàn hệ thống kiểm định đồng hồ
DSC_5074

Tập thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh Đồng hồ