Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpCổ phiếuTHÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Ngày 04/04/2019 lúc 03:23 chiều

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ HỮU

 

Ngày đấu giá: 03/04/2019

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần:       Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:11.050.000 cổ phần

Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm:12.000 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá:16 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 117.215.100 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 16 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 117.215.100 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất:         11.050.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 30.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 51.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 12.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 51.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 24.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 33.095 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT trúng giá:4 NĐT

+ Tổ chức:  0 NĐT

+ Cá nhân:  4 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 11.050.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được:         365.696.200.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/04/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/04/2019

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:        Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 10/04/2019