Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpTài liệu ĐHCĐTài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

hop-dhdcd

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Căn cứ quyết định số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 25/8/2019 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Quyết định :

  • Triệu tập Hội nghị Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018  Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa vào ngày 30/6/2019
  • Thành phần tham dự :

– Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát

– Cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa : Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty chốt đến ngày 31/5/2019

– Chi tiết thời gian và địa điểm cụ thể và các tài liệu liên quan được đính kèm dưới bài viết .

Link download file PDF tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: tai_lieu_DHCD_2019_new