Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủTin tứcSự kiệnSơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020

Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 03/08/2018 lúc 07:42 sáng

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp tỉnh Thanh Hóa về “Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020”, “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” và Chương trình công tác của Đảng ủy Công ty, sáng ngày 02/08/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chứ Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ công ty lần thứ XI; học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Xuân Nhân, Phó Bí Thư thường trực; đồng chí Lê Đình Tuấn, Phó Bí Thư cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, tổ công tác của Đảng ủy Khối. Đảng bộ công ty tham dự Hội nghị có các ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng, Thủ phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc, Ủy viên Ban Chấp hành các Đoàn thể cùng các đồng chí Đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn Công ty.

Tại Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XI, thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí Dương Văn Hóa, Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty. Nửa nhiệm kỳ qua tuy còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tình ủy, UBND Tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và các Sơ, ban, ngành, sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân trên các địa bàn hoạt động, Đảng bộ công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã lãnh đạo người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đạt được cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hội nghị đã tiến hành thảo luận với nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu đi sâu phân tích nguyên nhân của những tồn tại, đưa ra biện pháp khắc phục và các giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Nhân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ công ty trong nửa nhiệm kỳ qua. Đối với những vấn đề còn tồn tại, đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy công ty cần sớm có giải pháp khắc phục, đặc biệt là vấn đề giảm tỉ lệ thất thoát thu và hồi công nợ. Đồng chí bày tỏ tin tưởng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động công ty sẽ đoàn kết, nhất trí, phát huy những thành tích đã đạt được vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ các cấp đưa công ty tiếp tục phát triển bền vững.

Thay mặt Đoàn chủ tịch và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú trong toàn công ty đồng chí Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty chân thành cảm ơn sự quan tâm Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã dành cho công ty. Đồng chí xin được tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí Ngô Xuân Nhân để tiếp tục hoàn thiện báo cáo và mong rằng Đảng ủy Khối sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công ty trong thời gian tới.

Tiếp theo Hội nghị “Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020” Đồng chí Lê Đình Tuấn, Phó bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành trung ương Đảng đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ các bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những quyết sách quan trọng vừa cơ bản vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội qư của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

Phát biểu bế mạc đồng chí Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty yêu cầu các đồng chí Đảng viên và quần chúng ưu tú tham dự hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Một số hình ảnh Hội nghị: