Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngSơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XII và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XII và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 30/05/2023 lúc 02:54 chiều

Sáng ngày 30/05/2023, Đảng ủy Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XII và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Nam, UVBTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đảng ủy công ty, Đồng chí Lê Sỹ Len, Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị, các đồng chí trong Đảng ủy và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, cùng các đồng chí đại diện các ban đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ công ty; bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty, và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, do đại dịch Covid-19 và tình hình an ninh, chính trị, xung đột vũ trang tại một số khu vực trên thế giới, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, song được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành, sự ủng hộ của khách hàng và chính quyền các địa phương, với sự đoàn kết, năng động của ban lãnh đạo, sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ, Đảng viên và người lao động, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hằng năm. Các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Theo đó, Công ty tiếp tục giữ vững sự phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay độ bao phủ dịch vụ cấp nước đạt 97% đối với các khu vực đô thị, trên 90% đối với khu vực ngoại thành; tỉ lệ thất thoát 17,5% (giảm 5,3% so với đầu nhiệm kỳ); 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo các quyền lợi và chế độ theo đúng quy định pháp luật; Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong sản xuất kinh doanh đều vượt nghị quyết và tăng trưởng hàng năm, trong đó: Sản lượng nước hàng hóa tăng bình trên 6%/năm, tỉ lệ nước thất thoát giảm bình quân 1,2%/ năm, tổng doanh thu tăng bình quân gần 6%/năm, TNBQ người lao động tăng bình quân gần 5%/năm, lợi nhuận tăng bình quân trên 3%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 27%/năm, tỉ lệ cổ tức tăng bình quân trên 3%/năm;

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Huy Nam, UVBTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đảng ủy công ty đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên qua đó nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu cho tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội nghị đã phân tích những  ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Đảng bộ đã đề ra những giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động; tập trung sản xuất kinh doanh theo chiều sâu, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn và tăng trưởng bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đánh giá khái quát kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị của Đảng bộ Công ty và được nghe các đồng chí đảng viên điển hình trong học tập và làm theo Bác trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị thời gian qua. Tại Hội  nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy công ty đã xét, khen thưởng cho 02 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác Trong 03 năm qua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: