Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpSơ kết công tác phòng, chống thất thoát, thất thu nước 06 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Sơ kết công tác phòng, chống thất thoát, thất thu nước 06 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Ngày 29/08/2023 lúc 05:40 chiều

Sáng ngày 29/08/2023, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống thất thoát, thất thu nước 06 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Nam, UVBTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty; các đồng chí trong Ban điều hành, Ban kiểm soát, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty, cùng các đại biểu đại diện cho hơn 800 cán bộ, Đảng viên và người lao động công ty.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cần – Tổng Giám đốc công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, do tình hình an ninh, chính trị, xung đột vũ trang tại một số khu vực trên thế giới, gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, song được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành, sự ủng hộ của khách hàng và chính quyền các địa phương, với sự đoàn kết, năng động của ban lãnh đạo, sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ, Đảng viên và người lao động công ty đã tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục giữ vững sự phát triển sản xuất kinh doanh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Cần – Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống thất thoát, thất thu nước 06 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Ở phiên trao đổi, thảo luận, với tinh thần dân chủ, cán bộ, Đảng viên và người lao động công ty cũng đã thẳng thắng đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác phòng, chống thất thoát thất thu nước của công ty. Các ý kiến thảo luận đặt ra tại Hội nghị được Ban Tổng Giám đốc trả lời thấu đáo, thỏa đáng và được người lao động tin tưởng, tán thành, đồng tình và ủng hộ.

Ảnh: Các tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Nam, UVBTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, đồng chí cũng đánh giá và chỉ đạo để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ công ty, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tầm quan trọng, vị trí, vai trò, sự cần thiết của công tác phòng chống thất thoát thất thu nước, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được thảo luận, thống nhất trong Kế hoạch SXKD của công ty và tại Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Huy Nam, UVBTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dịp này, công ty đã khen thưởng cho 05 tập thể để biểu dương và ghi nhận những tập thể hoàn thành tốt công tác phòng chống thất thoát thất thu nước 6 tháng đầu năm 2023.

Ảnh: Các đồng chí Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc khen thưởng cho 05 tập thể

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hiếu – Phó Tổng Giám đốc kết luận năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Trước dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những yếu tố bất lợi; gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt là công tác phòng chống thất thoát, thất thu nước. Vì vậy, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá rất nghiêm túc, cầu thị và kịp  thời có các giải pháp khả thi để nhanh chóng khắc phục, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao ý thức chấp hành; duy trì kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả năm, cần có sự cố gắng hơn nữa, luôn xác định đúng đắn mục tiêu chống thất thoát là một trong những mục tiêu hàng đầu và vô cùng quan trọng.