Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳBáo cáo thường niênNghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 24/05/2023 lúc 06:59 chiều

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa công bố thông tin, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023

Download file PDF tại đây :

Part 1:  CBTT_NQ_DHDCD_2023_phan1

Part 2: CBTT_NQ_DHDCD_2023_phan2

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông :
BB kiểm tra tư cách cổ đông