Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngHội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 17/07/2018 lúc 09:25 sáng

Sáng ngày 12.07.2018, tại Hội trường trụ sở chính, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triến khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Thủ trưởng các Đoàn thể, phòng ban, đơn vị trực thuộc cùng các đại biểu đại diện cho hơn 700 CBCNV Công ty.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Dương Văn Hóa, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu chính toàn công ty đều cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra và tăng so với thực hiện cùng kỳ. Nước hàng hóa đạt 13,373 triệu m3, bằng 103,66% kế hoạch, tăng 8,78% so thực hiện cùng kỳ; Tỷ lệ thất thoát toàn công ty giảm 4,1% so thực hiện cùng kỳ; Doanh thu  đạt 136,220 tỷ đồng, bằng 103,28% kế hoạch, tăng 0,24% so thực hiện cùng kỳ; Nộp ngân sách đạt 14,122 tỷ đồng, bằng 138,22% kế hoạch, tăng 70,78% so thực hiện cùng kỳ; Thu nhập bình quân đạt 8.100.000 đồng/ng/th; Riêng có chỉ tiêu Lợi nhuận do chưa được điều chỉnh giá nước kịp thời nên trong 6 tháng đầu năm Lợi nhuận trước thuế  chỉ đạt 2,95 tỷ đồng, bằng 17,14% kế hoạch năm và bằng 38,22% so thực hiện cùng kỳ;

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời; sự phối kết hợp giữa các phòng ban đơn vị còn có lúc, có nơi chưa đồng bộ; công tác chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị còn chưa quyết liệt, chủ động; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo, sửa chữa còn chậm; công tác thiếu, cơ cấu và chất lượng lao động còn bất cập… Trong Báo cáo, Ban điều hành cũng đã nghiêm túc kiểm điểm và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được đồng thời có nhiều ý kiến tham luận đi sâu phân tích về tính đúng đắn, sự phù hợp của những giải pháp chủ yếu, tạo tiền đề vững chắc cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2018.

Để ghi nhận thành tích của các cá nhân, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng thi đua khen thưởng công ty đã xét công nhận 03 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu là : Phòng kỹ thuật, Chi nhánh sản xuất nước Thành phố Thanh Hóa, Chi nhánh cấp nước Sầm Sơn; 05 đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến là : Chi nhánh cấp nước Nam Thành phố Thanh Hóa, Chi nhánh cấp nước Bắc thành phố Thanh Hóa, Chi nhánh cấp nước Quảng Xương, Chi nhánh cấp nước Ngọc Lặc, Chi nhánh cấp nước Nông Cống và 55 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cần, Chủ tịch HĐQT công ty ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể Ban điều hành, các đơn vị và Người lao động công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phát huy thành tích đã đạt được, đồng chí đề nghị tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong toàn công ty cần chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết với sự tán thành của 100% đại biểu tham dự Hội nghị.