Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngHội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triến khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triến khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

Ngày 21/07/2017 lúc 09:39 sáng

Sáng ngày 10.07.2017, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triến khai nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cần – Chủ tịch HĐQT công ty; đồng chí Lê Thị Hà – Trưởng ban kiểm soát ; các đồng chí trong Ban điều hành, Thủ trưởng các Đoàn thể, phòng ban, đơn vị trực thuộc cùng các đại biểu đại diện cho hơn 700 CBCNV Công ty.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Dương Văn Hóa, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, tuy hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn, bất lợi song với sự chung sức đồng lòng của tập thể CBCNV dưới sự lãnh đạo nhất quán, toàn diện của Đảng ủy, HĐQT, Công ty đã thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Nhiều đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiêu biểu như Phòng Tài chính Kế toán, Chi nhánh sản xuất nước Thành phố, Chi nhánh cấp nước Quảng Xương… Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản toàn công ty đều vượt kế hoạch và tăng so với thực hiện cùng kỳ. Nước hàng hóa đạt 12,293 triệu m3 tăng 8,16% so thực hiện cùng kỳ; Doanh thu  đạt 132,590 tỷ đồng, tăng 9,5% so thực hiện cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế  đạt 6,56 tỷ đồng, tăng 22,09% so thực hiện cùng kỳ; Nộp ngân sách đạt 8,48 tỷ đồng, tăng 65,37% so thực hiện cùng kỳ; Thu nhập bình quân đạt 8.050.000 đồng/ng/th;

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty đã thẳng thắn thừa nhận và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được đồng thời  đi sâu phân tích về tính đúng đắn, sự phù hợp của những giải pháp chủ yếu, tạo tiền đề vững chắc cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cần, Chủ tịch HĐQT công ty ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể Ban điều hành và Người lao động công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phát huy thành tích đã đạt được, với truyền thống 86 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí đề nghị tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong toàn công ty cần chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết với sự tán thành của 100% đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị