Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủTin tứcSự kiệnHội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Ngày 09/03/2017 lúc 10:00 sáng

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” và Chương trình công tác của Đảng ủy công ty, sáng ngày 27/02/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII;  Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, Ủy viên Ban Chấp hành các Đoàn thể cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên và quần chúng ưu tú trong toàn công ty.

Đảng ủy mời đồng chí Lê Hải Quân, Ủy Viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII với các nội dung chính là Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016. Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) “về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”. 

Qua học tập, quán triệt và triển khai,  Đảng ủy Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đề ra mục tiêu và các giải pháp cụ thể sát với điều kiện thực tế của đơn vị để thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.

Sau khi kết thúc Hội nghị “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiếp tục chủ trì hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Sỹ Len, Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016 Đảng ủy công ty đã đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch để cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ cấp trên,  nhằm xây dựng công ty phát triển ổn định, bền vững trong điều kiện mới được chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD của công ty trong năm 2016 đều được hoàn thành xuất sắc và đạt kết quả tốt. Năm 2016, Đảng bộ công ty có 97 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có18 đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 14 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 07/13 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh trong đó có 01 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên và chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII; Các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII . Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn công ty phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty đã thông qua kết luận Hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2017. Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

1

Đồng chí Nguyễn Huy Nam Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty phát biểu tại hội nghị

2

Đồng chí Lê Hải Quân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp truyền đạt nội dung Nghị quyết

3

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị

4