Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủHoạt độngĐại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 25/05/2023 lúc 02:00 chiều

Sáng ngày 24/05/2023, Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Huy Nam – UVBTV Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các quý cổ đông, người đại diện cổ đông và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Năm 2022, là năm có nhiều khó khăn thách thức, do đại dịch Covid-19 và tình hình an ninh, chính trị, xung đột vũ trang tại một số khu vực trên thế giới, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động đời sống xã hội trong và ngoài nước, gây khó khăn trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Song được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành, sự ủng hộ của khách hàng và chính quyền các địa phương, với sự đoàn kết, năng động của ban lãnh đạo, sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ, Đảng viên và người lao động, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nước hàng hóa đạt 37,4 triệu m3 bằng 102,9% nghị quyết; Phát triển khách hàng đạt 14.364 hộ bằng 133,8% nghị quyết; Nộp ngân sách gần 70 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt trên 53 tỷ đồng; đảm bảo thu nhập bình quân đạt 10,84 triệu đồng/người/tháng; Tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 9,06% bằng 131,8% nghị quyết.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2022, trong năm 2023, Công ty phấn đấu sản lượng nước hàng hóa đạt 38,9 triệu m3, bằng 104,1%; giữ tốc độ tăng trưởng bình quân từ 3,5-4% về doanh thu, lợi nhuận; thu nhập bình quân người lao động được giữ vững; đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức; độ bao phủ dịch vụ cấp nước tại thành phố Thanh Hóa từ 97% trở lên, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn từ 93% trở lên, các khu vực khác từ 75-92%. Xác định các mục tiêu trọng tâm đó là: Đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn cấp nước, đáp ứng tốt nhu cầu dùng nước cho khách hàng; chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác chống thất thoát nước, hạ giảm số khách hàng 0m3; thực hiện các công trình trọng điểm như nâng cấp NMN Mật Sơn lên 70.000m3/ngđêm; thi công tuyến ống số 3 Thanh Hóa – Sầm Sơn; tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp, quản trị hệ thống mạng lưới cấp nước.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023; Tờ trình về việc thông qua Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã kết thúc trong sự đoàn kết, tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành với mục tiêu chung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh của Đại hội: