Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủTin tứcSự kiệnCông ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 05/06/2024 lúc 07:31 sáng

Sáng ngày 04/06/2024, Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có Ông Nguyễn Huy Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Lê Thế Sơn – Phụ trách chung Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các Quý cổ đông, người đại diện cổ đông và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

Năm 2023, trong bối cảnh Kinh tế – Xã hội có nhiều biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp; yếu tố thời tiết bất thường, nguồn nước thô thường xuyên bị nhiễm mặn, với tần suất ngày một nhiều hơn; việc nạo vét, tu bổ kênh mương của đơn vị chủ quản làm tăng độ đục và gián đoạn thời gian lấy nước; nguồn điện thiếu ổn định do sự cố, tụt áp, cắt điện luân phiên, nhiều thời điểm phải dừng sản xuất làm ảnh hưởng đáng kể đến công tác sản xuất, cấp nước và gia tăng chi phí sản xuất; … Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành, sự ủng hộ của khách hàng, đối tác và chính quyền các địa phương, với sự đoàn kết, năng động của ban lãnh đạo, sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của tập thể cán bộ, Đảng viên và người lao động, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2023. Nước hàng hóa đạt 40 triệu m3 bằng 102,8% nghị quyết; Phát triển khách hàng đạt 11.356 hộ bằng 111% nghị quyết; Nộp ngân sách và cổ tức NN hơn 74 tỷ đồng; Lợi nhuận TT đạt trên 60 tỷ đồng; đảm bảo thu nhập bình quân đạt 11,64 triệu đồng/người/tháng; Tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 10,09% bằng 146,8% nghị quyết.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023, trong năm 2024, Công ty xác định tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu “Bốn tăng” “Hai giảm”, đó là” Tăng sản lượng nước hàng hóa, tăng giá nước bình quân, tăng tốc độ phát triển khách hàng, tăng chất lượng dịch vụ và giảm tỉ lệ thất thoát nước, giảm khách hàng 0m3. Trong đó chỉ tiêu “Hai giảm” đã được Hội đồng quản trị xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã thực hiện công tác miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Huy Nam và Ông Nguyễn Hùng Phương, và bầu Ông Lê Thế Sơn – Phụ trách chung Người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty, Ông Phạm Văn Tú – Cổ đông lớn, nắm giữ 20,86% vốn điều lệ vào Hội đồng quản trị Công ty. Tại Kỳ họp thứ 13 – Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức bầu Ông Lê Thế Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Phạm Văn Tú làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024; Tờ trình về việc thông qua Tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã kết thúc trong sự đoàn kết, tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào sự lãnh đạo của HĐQT và Ban điều hành với mục tiêu chung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024./.