Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủTin tứcSự kiệnCông ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 04/2017

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban tháng 04/2017

Ngày 12/04/2017 lúc 04:15 chiều

Chiều ngày 07/04/2017, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 4, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 3, sơ kết quý I năm 2017 đồng thời đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 4 và quý II năm 2016.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đồng chí Thủ trưởng, Thủ phó các Đoàn thể, phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty.

Đồng chí Dương Văn Hóa – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty chủ trì Hội nghị.

Trong tháng 3/2017,  hoạt động sản xuất cấp nước của công ty diễn ra trong điều kiện thuận lợi. Chất lượng dịch vụ cấp nước có nhiều cải thiện đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng trên các địa bàn hoạt động của Công ty. Các chỉ tiêu chính cơ bản đạt kế hoạch và tăng so với thực hiện cùng kỳ. Một số chỉ tiêu có sự tăng trưởng ấn tượng. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên được triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Mức tăng sản lượng nước hàng hóa và doanh thu so với cùng kỳ chưa tương xứng với phát triển khách hàng và mức tăng giá nước; Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước ở một số đơn vị tăng cao đột biến; Công tác thay đồng hồ định kỳ chưa đảm bảo tiến độ đặc biệt là ở các đô thị như Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Sầm Sơn, Bỉm Sơn. Việc phát thu cho khách hàng mới vẫn có đơn vị chưa thực hiện kịp thời. Công tác xử lý, khắc phục tình trạng khách hàng không sử dụng nước chưa được thực hiện dứt điểm. Số lượng khách hàng không sử dụng nước không giảm so với tháng 02/2017 và vẫn còn ở mức cao (10.731 hộ).

Quý I năm 2017, hoạt động sản xuất cấp nước trên các địa bàn hoạt động của công ty diễn ra an toàn, chất lượng nước đảm bảo theo quy định. Khối lượng nước sản xuất: tăng 3,17% so thực hiện cùng kỳ. Sản lượng nước hàng hóa đạt 102,0% kế hoạch, tăng 8,56% so thực hiện cùng kỳ; doanh thu tiền nước đạt 101,87% kế hoạch tăng 15,02% so cùng kỳ; doanh thu từ xây lắp, tư vấn đạt 459,68% kế hoạch; phát triển được 4.784 khách hàng đạt 320,64% kế hoạch; tăng 30,07% so thực hiện cùng kỳ; Công tác chăm lo đời sống người lao động, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt, tác phong làm việc của CBCNV duy trì ổn định, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết trong mọi hoạt động của công ty.

Song song  với thành tích đạt được là những tồn tại hạn chế. Giá nước bình quân chưa đạt kế hoạch; Công tác chống thất thoát, thất thu nước tại TP Thanh Hóa chưa đạt kết quả như  kỳ vọng: Nam TP tăng 2,49% so KH; Bắc TP tăng 1,13% so KH. Công tác thay đồng hồ định kỳ thực hiện còn chậm đạt 80,14% kế hoạch đề ra bằng 54,57% so thực hiện cùng kỳ; Công tác xử lý, khắc phục tình trạng khách hàng không sử dụng nước chưa được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các đơn vị mới thống kê, phân loại đối tượng không dùng nước nhưng chưa thực hiện dứt điểm; Tình hình thực hiện các công trình đầu tư sửa chữa cải tạo nội bộ thực hiện chậm, sự phối kết hợp giữa các đơn vị, phòng ban chưa thực sự hiệu quả.

Về kết quả phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch, đến hết quý I/2017 Chi nhánh cấp nước Quảng Xương đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lãnh đạo chi nhánh  đã được Hội nghị vinh danh và Tổng giám đốc công ty khen thưởng, đồng thời Chi nhánh cấp nước Quảng Xương cũng được Hội đồng quản trị công ty xét công nhận là đơn vị hạng I.

Kết luận Hội nghị giao ban, đồng chí Dương Văn Hóa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong tháng 04/2017. Các đơn vị cần chuẩn bị điều kiện tốt nhất đảm bảo an toàn sản xuất cấp nước hè 2017 và điều chỉnh chế độ vận hành tại Chi nhánh sản xuất nước Thành phố Thanh Hóa, điều tiết hợp lý để đáp ứng cao hơn nhu cầu sử dụng nước của khách hàng tại địa bàn Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Sầm Sơn, khu vực FLC; khu công nghiệp Lễ Môn. Giao phòng Kỹ thuật theo dõi, giám sát việc phối hợp thực hiện chế độ vận hành; Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu tại các đơn vị cấp nước nhất là khu vực Thành phố Thanh Hóa; Tiếp tục thực hiện lắp đồng hồ tổng phân vùng, tách mạng, thay thế cải tạo các tuyến ống để hạ tỷ lệ thất thoát nước tại các khu vực đang có tỷ lệ thất thoát cao; Các Chi nhánh Bắc TP, Nam TP lập phương án chống thất thoát xong trước 5/5/2017 báo cáo Ban TGĐ phê duyệt; Các đơn vị tiếp tục tăng cường xử lý, khắc phục tình trạng khách hàng ảo, KH không sử dụng nước, phòng CSKH tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, kiểm tra xác suất để tổng kết, đánh giá mức độ hoàn thành của các đơn vị báo cáo lãnh đạo công ty; Đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra; Tập trung cho công tác thu hồi công nợ và giải pháp cho những tài sản không có khả năng thu hồi; Chuẩn bị kế hoạch và nội dung phục vụ Đại hội cổ đông thường niên; Công đoàn cơ sở lập chương trình phổ biến về kế hoạch và lộ trình thoái vốn của công ty theo tinh thần quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

 

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

1

Đồng chí Dương Văn Hóa, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ công ty chủ trì hội nghị

2

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị

3

Đồng chí Nguyễn Huy Nam phát biểu tại Hội nghị

4

Lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng Chi nhánh cấp nước Quảng Xương