Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpBáo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Báo cáo tài chính quý I năm 2020

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 Link download file PDF : BCTC_quy1_năm_2020

 • Báo cáo thường niên năm 2019 Báo cáo thường niên năm 2019

  Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2019 bao gồm  : Thông tin chung Tình hình hoạt động của năm Báo cáo tài chính Link download file PDF : Part 1: Bao_cao_thuong_nien_nam_2019_part1 Part 2:Bao_cao_thuong_nien_nam_2019_part2

 • Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2019 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC năm 2019

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Kết thúc ngày 31/12/2019 Link download báo cáo tài chính năm 2019 : BCTC_nam_2019 Link download giải trình báo cáo tái chính 2019 : Giai_trinh_BCTC_nam_2019

 • Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý III – 2019 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý III – 2019

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Quyết toán tài chính quý 3 – 2019 Link download báo cáo tài chính quý 3: BCTC_quy3_2019 Link download giải trình báo cáo tc quý 3 : giai_trinh_bctc_quy3_2019

 • Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2019 Báo cáo tài chính bán niên và giải trình BCTC bán niên 2019

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2019 Link download : BCTC_ban_nien_2019_1 BCTC_ban_nien_2019_2 Link download file giải trình BCTC bán niên : giaitrinh_bctc_bannien_2019

 • Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý II – 2019 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý II – 2019

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Quyết toán tài chính quý 2 – 2019 Link download báo cáo tài chính : BCTC_quy2_2019 Link download giải trình BCTC_Quy2 : giai_trinh_BCTC_quy2_2019

 • Hợp đồng kiểm toán Hợp đồng kiểm toán

 • Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý I – 2019 Báo cáo tài chính và giải trình BCTC Quý I – 2019

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Quyết toán tài chính quý 1 – 2019 Link download báo cáo tài chính : BCTC_Quy1_nam_2019 Link download giải trình BCTC_Quy1 : Giai_trinh_BCTC_Quy1_nam_2019  

 • Công bố thông tin và giải trình BCTC năm 2018 Công bố thông tin và giải trình BCTC năm 2018

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa công bố thông tin và giải trình BCTC năm 2018   Download File PDF : CBTTBCTC-2018

 • Công ty CP cấp nước Thanh Hóa báo cáo tài chính năm 2018 Công ty CP cấp nước Thanh Hóa báo cáo tài chính năm 2018

  Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 Download File PDF đính kèm tại đây : BCTC_nam2018_nen