Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủĐổi mới doanh nghiệpTài liệu ĐHCĐTài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa công bố thông tin tài liệu ĐHCĐ Thường niên năm 2021

Download File PDF :

Part 1 : Trang 1-27 : CBTT_Tai_lieu_DHDCD_thuong_nien_nam_2021_part1

Part 2: Trang 28-53: CBTT_Tai_lieu_DHDCD_thuong_nien_nam_2021_part2