Ads

adad

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Công ty cấp nước Thanh Hóa từ nguồn nào?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
➥Trang chủCông bố thông tin định kỳBáo cáo thường niênBáo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2020

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2020

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa năm 2020 bao gồm  :

  1. Thông tin chung
  2. Tình hình hoạt động của năm
  3. Báo cáo tài chính

Link download file PDF :

Part 1: CBTT_bao_cao_thuong_nien_nam_2020_part1

Part 2: CBTT_bao_cao_thuong_nien_nam_2020_part2